Blog

CTcue in relatie tot BI

CTcue heeft als doel data uit het EPD bereikbaar en bruikbaar te maken. Met andere woorden: ons platform vervult een rol die voor een groot deel overeen lijkt te komen met de rol van business intelligence (BI). Toch zien wij het CTcue platform als iets dat bestaansrecht heeft naast BI en absoluut niet als een vervanger van. In deze blog lees je enkele belangrijke verschillen tussen BI en CTcue. Over BI in ziekenhuizen De term BI wordt gebruikt voor alle

Lees verder

Waarom bestaat CTcue?

Wanneer ik aan bekenden uitleg wat CTcue is (“Een zoekmachine waarmee je snel patiënten in het EPD kan vinden”) dan volgt steevast de vraag waarom zoiets nog nodig is. “Kan het EPD dat zelf niet?” Voordat ik bij CTcue kwam werken had ik waarschijnlijk precies hetzelfde gereageerd. Bij de overstap van een papieren archief naar een digitale database verwacht je dat één van de grootste voordelen is dat je informatie veel sneller boven water kan halen. Een goede zoekfunctie klinkt

Lees verder

Verwarring over AVG/GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht. Dit is een regulering die als doel heeft om de verschillende regels omtrent gegevensbescherming in alle EU staten te harmoniseren. Over de precieze details van de AVG bestaat veel verwarring. Zo horen we geluiden dat de AVG veel strenger zou zijn dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als het bijvoorbeeld gaat om het vragen van toestemming van de patiënt voor het verwerken van zijn/haar gegevens.

Lees verder

Nieuwe feature: het opslaan van de validatie

Een belangrijk onderdeel van CTcue’s zoekproces is de validatie. Hierbij identificeer je welke patiënten daadwerkelijk aan de opgestelde criteria voldoen en welke niet. Afhankelijk van de grootte van de resultatenlijst, kan de validatie behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Een probleem waar gebruikers vaak tegenaan liepen is dat de validatie niet werd opgeslagen bij het opnieuw uitvoeren van een zoekopdracht. Dat is lastig werken, want stel dat je na het valideren van 80 patiënten er achter komt dat je

Lees verder

CTcue actief ingezet bij verzamelen van data voor indicatoren

Ieder jaar leveren ziekenhuizen data aan verschillende instanties met het doel de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. Sinds dit jaar maakt een van de ziekenhuizen waar CTcue actief is gebruik van de zoekmachine om data voor dit doeleinde te verzamelen. Het gaat om de dataverzameling voor het bepalen van enkele SONCOS indicatoren. Patiënten worden voor deze indicatoren geselecteerd d.m.v. het bijhouden van lijstjes door het jaar heen, of door DBC-data op te vragen. Voor enkele

Lees verder