Blog

Waarom bestaat CTcue?

Wanneer ik aan bekenden uitleg wat CTcue is (“Een zoekmachine waarmee je snel patiënten in het EPD kan vinden”) dan volgt steevast de vraag waarom zoiets nog nodig is. “Kan het EPD dat zelf niet?” Voordat ik bij CTcue kwam werken had ik waarschijnlijk precies hetzelfde gereageerd. Bij de overstap van een papieren archief naar een digitale database verwacht je dat één van de grootste voordelen is dat je informatie veel sneller boven water kan halen. Een goede zoekfunctie klinkt

Lees verder

Verwarring over AVG/GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht. Dit is een regulering die als doel heeft om de verschillende regels omtrent gegevensbescherming in alle EU staten te harmoniseren. Over de precieze details van de AVG bestaat veel verwarring. Zo horen we geluiden dat de AVG veel strenger zou zijn dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als het bijvoorbeeld gaat om het vragen van toestemming van de patiënt voor het verwerken van zijn/haar gegevens.

Lees verder

Nieuwe feature: het opslaan van de validatie

Een belangrijk onderdeel van CTcue’s zoekproces is de validatie. Hierbij identificeer je welke patiënten daadwerkelijk aan de opgestelde criteria voldoen en welke niet. Afhankelijk van de grootte van de resultatenlijst, kan de validatie behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Een probleem waar gebruikers vaak tegenaan liepen is dat de validatie niet werd opgeslagen bij het opnieuw uitvoeren van een zoekopdracht. Dat is lastig werken, want stel dat je na het valideren van 80 patiënten er achter komt dat je

Lees verder

CTcue actief ingezet bij verzamelen van data voor indicatoren

Ieder jaar leveren ziekenhuizen data aan verschillende instanties met het doel de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. Sinds dit jaar maakt een van de ziekenhuizen waar CTcue actief is gebruik van de zoekmachine om data voor dit doeleinde te verzamelen. Het gaat om de dataverzameling voor het bepalen van enkele SONCOS indicatoren. Patiënten worden voor deze indicatoren geselecteerd d.m.v. het bijhouden van lijstjes door het jaar heen, of door DBC-data op te vragen. Voor enkele

Lees verder

Scyfer start samenwerking met CTcue

Scyfer, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in het ontwikkelen van machine learning en kunstmatige intelligentie-oplossingen, heeft ons gevraagd te helpen bij een AI-vraagstuk. Ze willen op basis van data over operaties kunnen voorspellen welke patiënten serieuze complicaties krijgen. De data waar Scyfer moeite mee heeft is informatie over welke vloeistoffen zijn toegediend tijdens de operatie (bijv. infusen), de medische historie en informatie over het medicatiegebruik van patiënten. Het lastige aan deze data is dat het in vrije

Lees verder