Blog

Scyfer start samenwerking met CTcue

Scyfer, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in het ontwikkelen van machine learning en kunstmatige intelligentie-oplossingen, heeft ons gevraagd te helpen bij een AI-vraagstuk. Ze willen op basis van data over operaties kunnen voorspellen welke patiënten serieuze complicaties krijgen. De data waar Scyfer moeite mee heeft is informatie over welke vloeistoffen zijn toegediend tijdens de operatie (bijv. infusen), de medische historie en informatie over het medicatiegebruik van patiënten. Het lastige aan deze data is dat het in vrije

Lees verder

AI in e-health: een interview

In de wereld van e-health is Artificial Intelligence (AI) een trendy topic. Google heeft interesse. Watson, de supercomputer van IBM, houdt zich ermee bezig. En verder worden er talloze speculatieve artikelen geschreven over hoe AI de zorgsector zal gaan veranderen. Vaak blijft het echter onduidelijk wat dit in de praktijk nou precies inhoudt. Om een tipje van de sluier te lichten over hoe AI ingezet kan worden en wat het kan betekenen voor e-health oplossingen, stel ik in deze blog

Lees verder

Een nieuwe module in ontwikkeling: Registraties

Een vervolgvraag die we vaak krijgen nadat iemand een populatie gevonden en gevalideerd heeft is of we ook informatie kunnen ophalen voor elke patiënt uit die populatie. Stel dat je bijvoorbeeld een populatie van patiënten met een bepaalde diagnose hebt gevonden, en dat je voor elk van die patiënten wilt documenteren of daarna verrichting A of B is uitgevoerd. Nu is het nog zo dat je dan handmatig door elk dossier moet gaan om die informatie te verzamelen. Voor kwaliteitsregistraties,

Lees verder

Nieuwe zoekmethodes

In de afgelopen weken hebben we enkele mooie nieuwe features kunnen toevoegen aan onze applicatie waarmee de zoekmogelijkheden weer verder zijn uitgebreid. Hieronder een overzicht: 'Measurement extraction' Metingen zoals het creatinine-gehalte of cholesterolwaardes zochten we voorheen alleen in de gestructureerde data van het EPD. In de gestructureerde data staat namelijk netjes aangegeven wat de gemeten waarde is, wanneer de meting plaatsvond en wat de referentiewaarden voor de meting zijn. We ontdekten echter al snel in gesprek met dokters en onderzoekers

Lees verder

Standaarden voor e-health

Als je een (medisch) informatie architect zou vragen een utopie te beschrijven, dan zou het woord ‘standaardisering’ snel vallen. Met de recente investeringen in de e-health sector zullen er de komende jaren veel applicaties en software ontwikkeld worden waarvoor een aansluiting met andere medische informatiesystemen nodig zal zijn. Het spreekt immers voor zich dat een goede integratie van al deze medische data voordelig is voor zowel behandelaar als patiënt. En dan moet een arts wel kunnen begrijpen wat de data

Lees verder