Terug naar blog

Nieuwe zoekmethodes

In de afgelopen weken hebben we enkele mooie nieuwe features kunnen toevoegen aan onze applicatie waarmee de zoekmogelijkheden weer verder zijn uitgebreid. Hieronder een overzicht:

'Measurement extraction'

Metingen zoals het creatinine-gehalte of cholesterolwaardes zochten we voorheen alleen in de gestructureerde data van het EPD. In de gestructureerde data staat namelijk netjes aangegeven wat de gemeten waarde is, wanneer de meting plaatsvond en wat de referentiewaarden voor de meting zijn. We ontdekten echter al snel in gesprek met dokters en onderzoekers dat er ook metingen zijn die niet gestructureerd opgeslagen worden. Deze metingen zijn dan alleen in PDFjes of rapportages terug te vinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de FEV-1 waarde voor longfunctie onderzoek.

Onze kunstmatige intelligentie expert, Lydia Mennes, heeft een methode ontwikkeld om ook deze ongestructureerde metingen boven water te halen. Stel dat een arts een zoekopdracht maakt waarin patiënten gezocht worden die een cholesterol van hoger dan 3 mmol/L hebben, dan zal onze applicatie nu ook in teksten kijken. De applicatie herkent dan dat de teksten waarin "LDL-Cholesterol, 2.4 mmol/L" staat niet voldoen aan het criterium, en teksten met "LDL-Cholesterol, 4.6" wel.

Hieronder een afbeelding van een zoekresultaat voor FEV-1 waardes (in een testdatabase).

Een zoekresultaat bij een zoekopdracht naar FEV-1 metingen

Zoeken op een 'relatieve' datum

Na een demonstratie van onze applicatie gaf een arts aan dat hij graag een overzicht zou willen hebben van patiënten met een klinische opname ná een bepaalde medicatiekuur. Toen we deze zoekopdracht in CTcue probeerden te bouwen moesten we echter concluderen dat de functionaliteit voor een dergelijke zoekopdracht nog miste. Het was namelijk alleen mogelijk om per concept een tijdsvlak op te geven. Je zou dan wel kunnen aangeven dat je een medicatiekuur in 2014 of 2015 zoekt in combinatie met een opname in 2016, maar daarmee mis je natuurlijk alle opnames die vlak na een medicatiekuur plaatsvinden.

De afgelopen weken hebben we gezocht naar een oplossing en inmiddels kunnen we met enige trots zeggen dat CTcue ook de mogelijkheid biedt om op relatieve datums te kunnen zoeken.

Een arts kun nu aangeven dat patiënten een medicatiekuur tussen 2014 en 2015 gehad moeten hebben in combinatie met een klinische opname NA die specifieke medicatiekuur. Een patiënt die in april 2014 een kuur heeft gehad en vervolgens 2 weken later in mei opgenomen is geweest zal dan dus als resultaat getoond worden. Uiteraard kan er ook aangegeven worden dat je een bepaald concept VOOR een ander concept wilt zoeken.

Om een beeld te geven van hoe het zoeken op relatieve datums er in de applicatie uitziet: hieronder een voorbeeld van een zoekopdracht waarbij er op het keyword "SPIERPIJN" gezocht wordt NA het gebruik van statines.

Het formulier voor zoeken naar een keyword. Hierin kan aangegeven worden of er een 'relatieve datum' gebruikt moet worden.

Harde en/of zachte eisen stellen

Een andere zoekfunctionaliteit die we hebben toegevoegd is het kunnen stellen van 'zachte eisen' in plaats van alleen maar 'harde eisen'. Stel dat je als arts of onderzoeker een overzicht wilt maken van alle patiënten met een hernia in 2015, en dat je daarbij ook verder wilt kunnen selecteren op de patiënten die een recidief hernia hebben. Van dit laatste weet je echter niet zeker hoe dit wordt ingevoerd in het EPD en of het überhaupt wel (goed) wordt opgeschreven.

Voor dit soort gevallen hebben we een functie toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat een criterium poorly documented is. De zoekmachine weet dan dat hij óók naar dit criterium moet kijken, maar dat hij geen patiënten moet excluderen die niet aan dit criterium voldoen. In het geval van de zoekopdracht voor de patiënten met een hernia krijg je dan een resultatenlijst waarin sommige patiënten alleen een match hebben met het hernia-criterium, maar enkelen ook met het recidief-hernia criterium.

Deze functie werkt voor zowel inclusie- als exclusie criteria.

Bij elk criterium kan aangegeven worden of het een harde of zachte eis moet zijn.

Frederiek Pennink

Frederiek helpt bij het implementeren van de CTcue applicatie op locatie