Blog

Nieuwe feature: het opslaan van de validatie

Een belangrijk onderdeel van CTcue’s zoekproces is de validatie. Hierbij identificeer je welke patiënten daadwerkelijk aan de opgestelde criteria voldoen en welke niet. Afhankelijk van de grootte van de resultatenlijst, kan de validatie behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Een probleem waar gebruikers vaak tegenaan liepen is dat de validatie niet werd opgeslagen bij het opnieuw uitvoeren van een zoekopdracht. Dat is lastig werken, want stel dat je na het valideren van 80 patiënten er achter komt dat je

Lees verder

CTcue actief ingezet bij verzamelen van data voor indicatoren

Ieder jaar leveren ziekenhuizen data aan verschillende instanties met het doel de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. Sinds dit jaar maakt een van de ziekenhuizen waar CTcue actief is gebruik van de zoekmachine om data voor dit doeleinde te verzamelen. Het gaat om de dataverzameling voor het bepalen van enkele SONCOS indicatoren. Patiënten worden voor deze indicatoren geselecteerd d.m.v. het bijhouden van lijstjes door het jaar heen, of door DBC-data op te vragen. Voor enkele

Lees verder

Scyfer start samenwerking met CTcue

Scyfer, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in het ontwikkelen van machine learning en kunstmatige intelligentie-oplossingen, heeft ons gevraagd te helpen bij een AI-vraagstuk. Ze willen op basis van data over operaties kunnen voorspellen welke patiënten serieuze complicaties krijgen. De data waar Scyfer moeite mee heeft is informatie over welke vloeistoffen zijn toegediend tijdens de operatie (bijv. infusen), de medische historie en informatie over het medicatiegebruik van patiënten. Het lastige aan deze data is dat het in vrije

Lees verder

AI in e-health: een interview

In de wereld van e-health is Artificial Intelligence (AI) een trendy topic. Google heeft interesse. Watson, de supercomputer van IBM, houdt zich ermee bezig. En verder worden er talloze speculatieve artikelen geschreven over hoe AI de zorgsector zal gaan veranderen. Vaak blijft het echter onduidelijk wat dit in de praktijk nou precies inhoudt. Om een tipje van de sluier te lichten over hoe AI ingezet kan worden en wat het kan betekenen voor e-health oplossingen, stel ik in deze blog

Lees verder

Een nieuwe module in ontwikkeling: Registraties

Een vervolgvraag die we vaak krijgen nadat iemand een populatie gevonden en gevalideerd heeft is of we ook informatie kunnen ophalen voor elke patiënt uit die populatie. Stel dat je bijvoorbeeld een populatie van patiënten met een bepaalde diagnose hebt gevonden, en dat je voor elk van die patiënten wilt documenteren of daarna verrichting A of B is uitgevoerd. Nu is het nog zo dat je dan handmatig door elk dossier moet gaan om die informatie te verzamelen. Voor kwaliteitsregistraties,

Lees verder